Tải Về Dragons: Rise of Berk iOS Cho iPhone, iPad

Dragons: Rise of Berk IOS

Tải Về Dragons: Rise of Berk cho iPhone, iPad và iPod Touch. Ứng dụng bởi Ludia và phát hành vào ngày: 2014-05-21 Bạn có thể tải cho các thiết bị iOS và cài đặt Dragons: Rise of Berk iOS.
: Android - APK
Dragons: Rise of Berk QR Code

Hiện tại. TAIVL chỉ cung cấp tải thông qua iTunes Apps Store Chúng tôi không cung cấp tải trực tiếp trên trang của chúng tôi cho iOS Dragons: Rise of Berk là tài sản và thương hiệu từ nhà phát triển Ludia tất cả các quyền. Nếu bất kỳ tải về vi phạm bản quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.