Tải Về Bejeweled iOS Cho iPhone, iPad

Bejeweled IOS

Tải Về Bejeweled cho iPhone, iPad và iPod Touch. Ứng dụng bởi PopCap và phát hành vào ngày: 2011-12-08 Bạn có thể tải cho các thiết bị iOS và cài đặt Bejeweled iOS.
: Android - APK
Bejeweled QR Code

Hiện tại. TAIVL chỉ cung cấp tải thông qua iTunes Apps Store Chúng tôi không cung cấp tải trực tiếp trên trang của chúng tôi cho iOS Bejeweled là tài sản và thương hiệu từ nhà phát triển PopCap tất cả các quyền. Nếu bất kỳ tải về vi phạm bản quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.