Tải Về Temple Run 2 iOS Cho iPhone, iPad

Temple Run 2 IOS

Tải Về Temple Run 2 cho iPhone, iPad và iPod Touch. Ứng dụng bởi Imangi Studios, LLC và phát hành vào ngày: 2013-01-17 Bạn có thể tải cho các thiết bị iOS và cài đặt Temple Run 2 iOS.
: Android - APK
Temple Run 2 QR Code

Hiện tại. TAIVL chỉ cung cấp tải thông qua iTunes Apps Store Chúng tôi không cung cấp tải trực tiếp trên trang của chúng tôi cho iOS Temple Run 2 là tài sản và thương hiệu từ nhà phát triển Imangi Studios, LLC tất cả các quyền. Nếu bất kỳ tải về vi phạm bản quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.