Tải Về WhatsApp iOS Cho iPhone, iPad

WhatsApp IOS

Tải Về WhatsApp cho iPhone, iPad và iPod Touch. Ứng dụng bởi WhatsApp Inc. và phát hành vào ngày: 2009-05-04 Bạn có thể tải cho các thiết bị iOS và cài đặt WhatsApp iOS.
: Android - APK
WhatsApp QR Code

Hiện tại. TAIVL chỉ cung cấp tải thông qua iTunes Apps Store Chúng tôi không cung cấp tải trực tiếp trên trang của chúng tôi cho iOS WhatsApp là tài sản và thương hiệu từ nhà phát triển WhatsApp Inc. tất cả các quyền. Nếu bất kỳ tải về vi phạm bản quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.