Tải Về Google Translate iOS Cho iPhone, iPad

Google Translate IOS

Tải Về Google Translate cho iPhone, iPad và iPod Touch. Ứng dụng bởi Google, Inc. và phát hành vào ngày: 2011-02-08 Bạn có thể tải cho các thiết bị iOS và cài đặt Google Translate iOS.
: Android - APK
Google Translate QR Code

Hiện tại. TAIVL chỉ cung cấp tải thông qua iTunes Apps Store Chúng tôi không cung cấp tải trực tiếp trên trang của chúng tôi cho iOS Google Translate là tài sản và thương hiệu từ nhà phát triển Google, Inc. tất cả các quyền. Nếu bất kỳ tải về vi phạm bản quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.