Tải Về Angry Birds Rio iOS Cho iPhone, iPad

Angry Birds Rio IOS

Tải Về Angry Birds Rio cho iPhone, iPad và iPod Touch. Ứng dụng bởi Rovio Entertainment Ltd và phát hành vào ngày: 2011-03-22 Bạn có thể tải cho các thiết bị iOS và cài đặt Angry Birds Rio iOS.
: Android - APK
Angry Birds Rio QR Code

Hiện tại. TAIVL chỉ cung cấp tải thông qua iTunes Apps Store Chúng tôi không cung cấp tải trực tiếp trên trang của chúng tôi cho iOS Angry Birds Rio là tài sản và thương hiệu từ nhà phát triển Rovio Entertainment Ltd tất cả các quyền. Nếu bất kỳ tải về vi phạm bản quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.