Tải Về WeChat iOS Cho iPhone, iPad

WeChat IOS

Tải Về WeChat cho iPhone, iPad và iPod Touch. Ứng dụng bởi WeChat và phát hành vào ngày: 2011-01-21 Bạn có thể tải cho các thiết bị iOS và cài đặt WeChat iOS.
: Android - APK
WeChat QR Code

Hiện tại. TAIVL chỉ cung cấp tải thông qua iTunes Apps Store Chúng tôi không cung cấp tải trực tiếp trên trang của chúng tôi cho iOS WeChat là tài sản và thương hiệu từ nhà phát triển WeChat tất cả các quyền. Nếu bất kỳ tải về vi phạm bản quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.